Blogs

Kā likt lietotājam atgriezties Tavā mājaslapā atkal un atkal, izmantojot tikai copywriting

 

Dzīvojot informācijas pārbagātības laikmetā, atrast adatu siena kaudzē jeb vērtīgu informāciju dezinformācijā kļūst arvien grūtāk. Lietotāji bieži vien paļaujas tikai uz pārbaudītiem un jau iepriekš ilgstoši izmantotiem informācijas avotiem, kas ne tikai pievieno aktuālus izmantotās informācijas avotus, bet arī sniedz vērtīgu un viegli saprotamu saturu. Mēs zinām un vēlamies dalīties ar to, kā veidot tekstus, kas ne tikai satur kvalitatīvu un atbilstošu saturu, bet arī piesaista jaunus klientus.

 

Vissvarīgākais slēpjas vienkāršībā

Izcilam tekstam nav jābūt sarežģītam. 

  • Tekstam ir jāsniedz tiešs, nepārprotams vēstījums, ko lasītājs spēj viegli uztvert.

  • Visām tā sadaļām ir jābūt vienotām – tām ir jābūt par izvēlēto tēmu un jāveido vienots stāstījums. 

  • Nedrīkst aizmirst par korektu pieturzīmju lietojumu un pareizi gan izmantotiem, gan uzrakstītiem vārdiem un jēdzieniem. 

Jebkurš izcils teksts ir vienkāršs – tas ir gramatiski pareizs, satur tiešu vēstījumu un tajā ietvertā informācija atrodas izvēlētās tēmas robežās.

 

Atslēgas vārdi

Tekstu veidošanas ļoti svarīgs aspekts ir atslēgas vārdu izvēle. Tiem jābūt izvēlētiem atbilstoši jomas specifikai un tam, kas ir potenciālie lasītāji. Jomas profesionāļi noteikti uztvers visus terminus, bet vienkāršs lasītājs var arī apjukt terminu pārbagātībā, zaudēt interesi par tekstu un meklēt informāciju kaut kur citur. Pirms teksta veidošanas ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošu mērķauditoriju, kurai teksts tiek veidots, lai izvairītos no riska, ka lasītājs izvēlēsies meklēt informāciju citā vietā. Atslēgas vārdi ir arī ļoti svarīgi, lai raksti tiktu atrasti. Nepieciešamos atslēgas vārdus, ko ietvert tekstā, iespējams atrast dažādos datu analīzes rīkos, kas palīdz izvēlēties frāzes, vārdus un vārdu salikumus, kas tiek meklēti visbiežāk. Jo vairāk un precīzāk tiek izmantoti atslēgas vārdi tekstā, jo lielāka iespēja, ka lapa ar tekstu ierindosies augstāk meklēšanas sarakstā, kad potenciālais lasītājs meklēs sev nepieciešamo.

 

Uzruna

Ja raksts tiek veidots konkrētai mērķauditorijai, tad noteikti nepieciešams izvēlēties veidu, kā lasītājs tiks uzrunāts. Pamatā auditoriju iespējams uzrunāt oficiāli vai neoficiāli. Kā izvēlēties pareizo? Svarīgi vispirms izanalizēt savu mērķauditoriju un saprast, kādā veidā viņi vēlētos tikt uzrunāti. Tālāk noteikti nepieciešams saprast, kā zīmols tiek pozicionēts tirgū un kā līdz šim tas ir veidojis savu komunikāciju. Ja klienti tiek uzrunāti vienā stilā, tad tas noteikti jāturpina izmantot un jāietver veidotajos tekstos, lai saglabātu ne tikai vienotu stilu, bet arī radītu pārliecību lasītājos, ka raksts tiešām ir konkrētā uzņēmuma veidots. Ja vienota stila nav, tad tas būtu jāizveido, lai radītu ne tikai profesionālāku kopskatu visiem komunikācijas materiāliem, bet arī nemulsinātu klientus.

 

Garumam ir nozīme

Reizēm visu var pateikt dažos vārdos vai trāpīgās frāzēs, bet reizēm nevar. Tad nepieciešams veidot rakstu sērijas vai pat grāmatas. Garumam ir nozīme, tāpat kā formai. Teksta garumu vispirms regulē izvēlētais komunikācijas kanāls, piemēram, sociālo tīklu ierakstam jāsatur īsākā tekstā koncentrēta informācija, bet rakstam mājaslapas blogā noteikti jābūt garākam. Tekstu veidotājam jāspēj ātri un prasmīgi pielāgoties un pielāgot tekstus, nepazaudējot vēstījumu. Vienu vēstījumu iespējams ietvert vienā vārdā, vienā teikumā, 250 rakstzīmēs un 100 lapās, ja mērķtiecīgi tiek veidota stratēģija un skaidri zināms vēstījums, kas jānodod.

 

Roku darbs tiek novērtēts

Šobrīd tekstu veidošanai arvien plašāk tiek pielietoti dažādi mākslīgā intelekta risinājumi, kas ģenerē tekstus ātri un salīdzinoši kvalitatīvi, bet šādi teksti nav lietderīgi. Joprojām lielākā vērtība ir cilvēka veidotam tekstam, jo tas ne tikai ir oriģinālāks un sniedz vairāk pievienotās vērtības, bet arī tiek ņemts vērā, kad meklētājprogrammas analizē mājaslapas, lai tās ierindotu attiecīgajā pozīcijā meklēšanas sarakstos. Mākslīgā intelekta radītu tekstu pats mākslīgais intelekts spēj atšķirt, tādēļ šādu tekstu ievietošana mājaslapā var samazināt organiskās meklēšanas rādītājus.

 

Saturs

Satura nozīme tekstveidē ir daudz aktuālāka nekā jebkad iepriekš. Informācijai ir jābūt pamatotai, izsekojamai un lasītājam ir ne tikai jātic, ka tā ir patiesa, bet tai tādai arī ir jābūt. Veidojot materiālus, iekļauj savos rakstos pievienoto vērtību, lai lasītājā veicinātu vēlmi sekot līdzi arī turpmākajiem uzņēmuma jaunumiem. Veicini klientu uzticību zīmolam, radot jēgpilnu saturu.

 

Mērķtiecīgi veidoti teksti 

Nav vērts tērēt laiku un resursus tekstu veidošanai, ja tie nekādā veidā nepalīdz uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Rakstīt tikai tādēļ, ka visi raksta, lielākoties ir izniekots laiks, ko būtu bijis vērtīgāk ieguldīt citur. Pirms tekstu veidošanas veic analīzi atslēgas vārdiem un izpēti, kādi mērķi tiks sasniegti, veidojot šāda veida komunikāciju ar savu auditoriju. Vai tas veicinās klientu uzticamību? Vai raksts novedīs pie pirkuma? Izpēti, analizē un veido tekstus mērķtiecīgi, lai sasniegtu labākus rezultātus.

 

 

15.03.2023

 

Izmantotie informācijas avoti:

Felix Rose- Collins “The Pros and Cons of using AI-Generated Content for SEO”

Koba Molenaar “13 Best Copywriting Practices- Writing for the Web in 2023”

 

Neal Schaffer “7 SEO Copywriting Tips for 2023”